Od roku Nazwa ulicy
1951 Zjednoczenia
1945 Gierymskiego M.
przed 1945 Entzmannstasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 916 osób