Od roku Nazwa ulicy
1945 Wyzwolenia
przed 1945 Neue Gasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 4 osób