Od roku Nazwa ulicy
1945 Wroc³awska
przed 1945 Breslauer Strasse