Wybrana ulica zosta³a zaznaczona na planie miasta na zielono

Wybrana ulica zosta³a zaznaczona na planie centrum miasta niebiesk¹ kropk¹