Od roku Nazwa ulicy
1945 Warszawska
przed 1945 Mollwitzerstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 55 osób