Od roku Nazwa ulicy
1945 Wałowa
przed 1945 Grabenstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 163 osób