Od roku Nazwa ulicy
1945 Toruńska
przed 1945 Nikolaiweg

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 43 osób