Od roku Nazwa ulicy
1991 Świętego Piotra
1951 Lenino
1945 Świętego Piotra
przed 1945 Peterstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 84 osób