Od roku Nazwa ulicy
1991 Sucharskiego, mjr.
1951 Pstrowskiego Wincentego
1945 Olszewskiego
przed 1945 Dr. Goldammer-Strasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 314 osób

 

 

HENRYK SUCHARSKI

(12 XI 1898- 30 VIII 1946)

 

Urodzony w Gręboszowie (Krakowskie), zmarł w Neapolu, major; podczas kampanii 1939 kierował bohaterską obroną (1-7 IX 1939) pol. Załogi Westerplatte Westerplatte Gdańsku; 1939-45 w niewoli niemieckiej. Po wyzwoleniu oficer II Korpusu Polskim we Włoszech.