Instytucje, które się tutaj znajdują:

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Ulica: Siemiradzkiego 1
Tel.: 433 95 57 

Wg. www.nysa.info