Od roku Nazwa ulicy
1945 Rynek Garncarski
przed 1945 Toepfermarkt

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 177 osób