Od roku Nazwa ulicy
1945 Racławicka
przed 1945 Am Bahnhof

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 32 osób