Od roku Nazwa ulicy
1945 Rynek Solny
przed 1945 Salzring