Od roku Nazwa ulicy
1945 Piastowska
przed 1945 Schlageterstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 912 osób