Od roku Nazwa ulicy
1945 Partyzantów
przed 1945 Kaqtharinenstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 81 osób