Od roku Nazwa ulicy
1956 Parkowa
1951 Dąbrowszczaków
1945 Parkowa
przed przed 1945 Parkstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 116 osób