Od roku Nazwa ulicy
1945 Ogrodowa
przed 1945 Gardenstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 165 osób