Od roku Nazwa ulicy
1945 Mostowa
przed 1945 Kuztenstrasse