Od roku Nazwa ulicy
1945 Miarki Karola
przed 1945 Josefstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 150 osób

Karol Miarka

(1825-1882)

Urodził się 22 października 1825 r. w Pielgrzymowicach koło Pszczyny. Był nauczycielem, publicystą, a także powieściopisarzem. Od 1861 roku drukował swoje utwory w czasopiśmie "GWIAZDKA CIESZYŃSKA". Współpracował z redakcją "ZWIASTUNA GÓRNOŚLĄSKIEGO", występując na jego łamach w obronie języka polskiego. Pod wpływem Pawła Stelmacha uświadomił sobie swą przynależność do narodu polskiego.

    W 1869r. nabył na własność wydawane w Chełmnie pismo pt.: "KATOLIK" i przeniósł jego redakcję do Królewskiej Huty. W Królewskiej Hucie założył również księgarnię i podjął działalność wydawniczą, publikując swoje powieści. W 1872r. założył Koło Towarzyskie w Królewskiej Hucie. Poprzez wydawanie "KATOLIKA" związał się z niemiecką partią katolicką - CENTRUM, która w okresie kulturkampfu stała w opozycji do rządu. Karol Miarka zaostrzył to opozycyjne stanowisko przez powiązanie obrony katolicyzmu i praw Kościoła, z obroną praw narodowych ludności polskiej. W 1879 r. powołał do życia "PORADNIK GOSPODARSKI" poświęcony obronie interesów ludności wiejskiej.

    Aresztowany przez władze pruskie, po opuszczeniu więzienia przeniósł się do Cieszyna. Zmarł 15 sierpnia 1882 r. w Cieszynie. Był jednym z najwybitniejszych polskich działaczy narodowych na Górnym Śląsku.