Od roku Nazwa ulicy
1945 Mazowiecka
przed 1945 Am Shirnhof (Apfeltstrasse)