Od roku Nazwa ulicy
1991 Mariacka
1956 1 Maja
1945 Mariacka
przed 1945 Marienstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 1306 osób