Od roku Nazwa ulicy
1945 Ligonia Henryka
przed 1945 Holtzmannstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 254 osób

Juliusz Ligoń

1823 - 1889

Zwalczał wpływ partii katolickich Centrum na terenie Górnego Śląska. Autor poetyckich utworów moralno-religijnych i patriotycznych.