Od roku Nazwa ulicy
1945 Kupiecka
przed 1945 Kantorgasse