Od roku Nazwa ulicy
1945 Kramarska
przed 1945 Kramerstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 113 osób