Od roku Nazwa ulicy
1945 Krakowska
przed 1945 Dieskaustrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 46 osób