Od roku Nazwa ulicy
1945 Kowalska
przed 1945 Schmiedebrucke