Od roku Nazwa ulicy
1945 Kolejowa
przed 1945 Bahnhofstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 28 osób