Od roku Nazwa ulicy
1991 Kądziołki Józefa, ks.
1951 Buczka Mariana
1945 Jasielska
przed 1945 Querstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 20 osób