Od roku Nazwa ulicy
1945 Grzybowa
przed 1945 Pilzgasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 77 osób