Od roku Nazwa ulicy
1945 Grodzka
przed 1945 Jesuitenstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 187 osób