Od roku Nazwa ulicy
2002 Gierczak
1939 Edgar Mullerstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 234 osób

 

Emilia Gierczak 1925-1945

 Urodziła się 25 lutego 1925 roku w Maszewie, powiat Luboml. Rodzice Emilii: Leontyna i Józef Gierczakowie mieli gospodarstwo rolne w Maszewie. Oprócz Emilii było w rodzinie Gierczaków jeszcze troje dzieci: Halina (ur.1928r.), Fryderyk (ur. 1931r.) i Bronisław (ur. 1934r.). Emilia ukończyła siedem klas szkoły powszechnej w Lubomolu. W szkole wyróżniała się dobrymi postępami w nauce. Następnie rozpoczęła naukę w gimnazjum w Kowlu. Już w szkole powszechnej Emilię cechowała żywość charakteru i inteligencja. Jej pragnieniem z lat szkolnych była medycyna. Pragnęła koniecznie zostać lekarzem i z tą myślą kontynuowała naukę w Kowlu. Z nauką nie miała nigdy trudności - jak wspomina jej ojciec. Zawsze była pilną uczennicą i pomimo swego żywego usposobienia na pierwszym miejscu umieszczała naukę. W szkole dużo czytała - chciała i musiała wszystko wiedzieć. Szczególnie interesowała się historią.

Wrzesień 1939 roku był tragedią dla całej rodziny. Emilia miała w tym czasie 14 lat. W 1940 roku rodzina Gierczaków została przesiedlona w głąb ZSRR do miejscowości Pinega w obwodzie archangielskim. Emilia zaczęła pracę zarobkową jako pracownica fizyczna w lesie, a potem w piekarni. 25 Września 1943 roku wraz ze swym ojcem plutonowym rezerwy Józefem Gierczakiem, otrzymała wezwanie mobilizacyjne do 1-szej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ojciec został dowódcą plutonu w 6 pułku piechoty, ją zaś skierowano do batalionu kobiecego. Dowództwo Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater skierowało ją do Oficerskiej Szkoły Piechoty im. K.Woroszyłowa w Riazaniu.

9 kwietnia 1944 roku Emilia otrzymała stopień chorążego i przydział na dowódcę plutonu. 19 Lipca 1944 roku razem z I Armią WP przekracza Bug. Brała udział w walkach o Warszawę, Bydgoszcz. 15 Września 1944 roku Emilia Gierczak otrzymała stopień podporucznika. Od 3 marca uczestniczy w zaciętych walkach o Kołobrzeg. 16 Marca 1945 roku w godzinach popołudniowych trafiła ją niemiecka kula. Wraz ze swym plutonem zdobywała zakłady farmaceutyczne w Kołobrzegu. Emilia Gierczak w uznaniu bohaterskiej postawy na polu walki została pośmiertnie odznaczona Krzyżem Virtuti Militari.