Od roku Nazwa ulicy
1945 Chodowieckiego Daniela
przed 1945 Graf von Haeselerstrasse (Durchgangslager)

 

Chodowiecki Daniel 1726-1801

 Urodzony w Gdańsku, w wieku 17 lat wyjechał do Berlina w poszukiwaniu kupieckich kwalifikacji zawodowych. Szybko zrezygnował z handlowej kariery oddając się swojej wielkiej pasji - malarstwu.

Działając w stolicy Prus wkrótce potem dał się poznać jako znakomity akwaforcista, miniaturzysta i rysownik. Autor pięknych ilustracji do dzieł tak uznanych autorów jak: Goethe, Schiller, Cervantes, Wolter, Diderot, Szekspir oraz Krasicki. Z czasem rozwinął swój własny styl charakteryzujący się wnikliwą obserwacją natury, elementami satyry oraz dużą dawką sentymentalizmu.

W swoich pracach nie zaniedbywał też tematyki polskiej, wspomnieć tu należy znany cykl rysunków "Podróże do Gdańska" z 1773 r. Właśnie w tym roku malarz odwiedził rodzinne miasto poświęcając podczas tej wizyty blisko dwa miesiące zarówno spotkaniom z wybitnymi osobistościami jak i ożywionej twórczości artystycznej.

Rodzina Daniela Chodowieckiego mieszkała przy ul. Św. Ducha w miejscu, w którym dzisiaj obejrzeć można tylko przedproża- jedyne pozostałości po zniszczonych w czasie ostatniej wojny kamieniczkach.