Od roku Nazwa ulicy
1991 Celna
1956 Kostrzewy Wery
1945 Bankowa
przed 1945 Zollstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 458 osób