Od roku Nazwa ulicy
1945 Bracka
przed 1945 Brüderstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 70 osób