Od roku Nazwa ulicy
1945 Bielawska
przed 1945 Bielstrasse

Ilość mieszkańców w 2002 roku: 66 osób