Wybrana ulica została zaznaczona na planie miasta na zielono

 nWybrana ulica została zaznaczona na planieiebieską kropką